Ἀρεία

Ἀρεία
ᾰρεία a place on the R. Heloros in S. E. Sicily. βαθυκρήμνοισι δ' ἀμφ ἀκταῖς Ἑλώρου ἔνθ Ἀρεας πόρον ἄνθρωποι καλέοισι (ἄδηλον εἴτε Ἀρείας εἴτε Ῥείας λεκτέον. Σ.: ἐνθ' Ἀρέας Bothe: ἔνθα Ῥέας Boeckh: περὶ τοῦτον τὸν ποταμὸν συνέστη Ἱπποκράτει τῷ Γελώων τυράννῳ πρὸς τοὺς Συρακουσίους πόλεμος. Σ.) N. 9.41

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀρειά — ἀρειά̱ , ἀρειά menaces fem nom/voc/acc dual (ionic) ἀρειά̱ , ἀρειά menaces fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic) ἀρειά̱ , ἀρειή menaces fem nom/voc/acc dual ἀρειά̱ , ἀρειή menaces fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρεία — ἀρείᾱ , ἄρειος fem nom/voc/acc dual ἀρείᾱ , ἄρειος fem nom/voc sg (attic doric aeolic) ἀ̱ρείᾱ , ἀρειάω irasya´ imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀρείᾱ , ἀρειάω irasya´ pres imperat act 2nd sg ἀρείᾱ , ἀρειάω irasya´ imperf ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀρεία — Ἀρείᾱ , ἄρειος fem nom/voc/acc dual Ἀρείᾱ , ἄρειος fem nom/voc sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρειᾷ — ἀρειά menaces fem dat sg (attic doric ionic aeolic) ἀρειάω irasya´ pres subj mp 2nd sg ἀρειάω irasya´ pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) ἀρειάω irasya´ pres subj act 3rd sg ἀρειάω irasya´ pres ind act 3rd sg (epic doric aeolic) ἀρειή menaces… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀρείᾳ — Ἀρείᾱͅ , ἄρειος fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρείᾳ — ἀρείᾱͅ , ἄρειος fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἄρεια — Ἄρειος devoted to Ares neut nom/voc/acc pl ἄρειος neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἄρεια — ἄρειος neut nom/voc/acc pl ἄρειος neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρειᾶι — ἀρειᾷ , ἀρειά menaces fem dat sg (attic doric ionic aeolic) ἀρειᾷ , ἀρειάω irasya´ pres subj mp 2nd sg ἀρειᾷ , ἀρειάω irasya´ pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) ἀρειᾷ , ἀρειάω irasya´ pres subj act 3rd sg ἀρειᾷ , ἀρειάω irasya´ pres ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρειάς — ἀρειά̱ς , ἀρειά menaces fem acc pl (ionic) ἀρειά̱ς , ἀρειή menaces fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρείαν — ἀρείᾱν , ἄρειος fem acc sg (attic doric aeolic) ἀ̱ρείᾱν , ἀρειάω irasya´ imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀ̱ρείᾱν , ἀρειάω irasya´ imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἀρείᾱν , ἀρειάω irasya´ imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀρείᾱν …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”